Specialer

Forskningsgruppen støtter i høj grad op omkring specialeskrivning i skatte- og afgiftsretlige emner, da specialets dybdegående behandling af en specifik skatte- og afgiftsretlig problemstilling meget ofte kan bidrage med nyttig og værdifuld viden både for forskere og praktikere. Specialeskrivning er også med til at fremme skatte- og afgiftsområdet generelt. Vi har derfor igangsat flere initiativer, der skal hjælpe og understøtte de studerende, hvis de vælger at skrive speciale i skatte- og afgiftsretlige emner, ligesom initiativerne skal være med til at skabe gode og tætte forbindelser mellem de studerende, forskere og erhvervslivet.

Af nye og igangværende initiativer i forbindelse med specialeskrivning kan nævnes: