UCPH Tax Link og UCPH VAT Link – Københavns Universitet

FIRE > UCPH Tax og VAT Link

UCPH Tax Link og UCPH VAT Link

UCPH Tax Link og UCPH VAT Link er to fora for henholdsvis skatteret og momsret, som har til formål at fungere som bindeleddet mellem studerende, forskere, offentlige institutioner og erhvervslivet. Det, der skal binde de studerende, forskere, offentlige institutioner og erhvervslivet sammen, er jævnlige moms- og skattefaglige seminarer med dertilhørende netværksopbygning. Dette vil i første omgang starte op som halvårlige seminarrækker med aktuelle og interessante emner med talere af ca. 1-1½ times varighed og derefter networking med lidt vådt og tørt. Senere vil seminarrækken suppleres med yderligere initiativer og arrangementer.