Støtte og samarbejde – Københavns Universitet

FIRE > Støtte og samarbejde

Støtte og samarbejde

Forskningsgruppen prioriterer at samarbejde om forskning og uddannelse med andre forskere, private og offentlige virksomheder, og hører gerne fra interesserede herom, så vi kan indgå i en dialog om mulighederne for større eller mindre samarbejde i relation til fælles at bidrage til fremme af skatte- og afgiftsretten.

Ikke uventet sætter forskningsgruppen stor pris på enhver form for støtte, herunder økonomisk, til forskningsgruppens initiativer og aktiviteter til fremme af skatte- og afgiftsretten på forsknings- og uddannelsesområdet. Det kan være alt lige fra sponsorat af forplejning og talere til seminarer i UCPH Tax Link og UCPH VAT Link, tilbud om afholdelse af workshop, tilrådighedsstillelse af specialevirksomhedsvejledere, og til indgåelse af større forskningssamarbejder om f.eks. Erhvervs-ph.d., ansøgning om midler til større erhvervsprojekter m.v.