Støtte og samarbejde

Støtte og samarbejdeForskningsgruppen prioriterer at samarbejde om forskning og uddannelse med andre forskere, private og offentlige virksomheder, og hører gerne fra interesserede herom, så vi kan indgå i en dialog om mulighederne for større eller mindre samarbejde i relation til fælles at bidrage til fremme af skatte- og afgiftsretten.

Ikke uventet sætter forskningsgruppen stor pris på enhver form for støtte, herunder økonomisk, til forskningsgruppens initiativer og aktiviteter til fremme af skatte- og afgiftsretten på forsknings- og uddannelsesområdet. Det kan være alt lige fra sponsorat af forplejning og talere til seminarer i UCPH Tax Link og UCPH VAT Link, tilbud om afholdelse af workshop, tilrådighedsstillelse af specialevirksomhedsvejledere, og til indgåelse af større forskningssamarbejder om f.eks. Erhvervs-ph.d., ansøgning om midler til større erhvervsprojekter m.v.