Om forskningsgruppen

Forskningsgruppens navn FIRE er valgt, fordi navnet skal symbolisere, at vi brænder for vores fagområder og for vores projekter.

Etableringen af forskningsgruppen er udtryk for en organisatorisk ændring af forskningen og uddannelsen på skatte- og afgiftsområdet på Det Juridiske Fakultet med henblik på at skabe større fokus på og mere målrettet koordinering heraf.

Efter at professor Jacob Graff Nielsen blev udnævnt som dekan for Det Juridiske Fakultet, overtog professor Rasmus Kristian Feldthusen i foråret 2014 ansvaret som fagleder af skatte- og afgiftsområdet og skattefagene på Det Juridiske Fakultet. Dekan og professor Jacob Graff Nielsen er dog stadig en del af forskningsgruppen, når Jacob Graff Nielsen ikke er optaget af sine ledelsesopgaver for fakultetet.

Pr. 1. januar 2016 blev skatte- og afgiftsområdet udvidet ved ansættelsen af adjunkt i moms- og skatteret, Karina Kim Egholm Elgaard. Endvidere er forskningsgruppen i efteråret 2015 blevet udvidet med to Erhvervs-ph.d.-stipendiater: Signe Wesenberg-Lund fra SKAT og Jesper Buus fra KPMG Acor Tax.   

Det er forskningsgruppens formål at bidrage nationalt og internationalt til fremme af udviklingen af forskning og uddannelse inden for moms- og skatteretten, herunder aktivt at virke som bindeled mellem jurastuderende, forskere, offentlige institutioner og erhvervslivet med henblik på at styrke det moms- og skatteretlige forsknings- og uddannelsesmiljø.

Dette vil forskningsgruppen opfylde gennem planlægning og gennemførelse af forskellige forsknings- og undervisningsinitiativer og –aktiviteter på skatte- og afgiftsområdet, herunder i samarbejde med eksterne samarbejdsparter enten fra skatte- og afgiftsmiljøet eller fra tværfaglige/-disciplinære områder med relevans for skatte- og afgiftsretten. Forskningsgruppen er meget åben og udadvendt, og hilser derfor alle nye og kreative idéer og initiativer på forsknings- og uddannelsesområdet mere end velkommen.

Forskningsgruppen sætter naturligvis fri og uafhængig forskning samt god videnskabsetik meget højt på dagsordenen.