Handicapkonventionens betydning for dansk momsret – Københavns Universitet

FIRE > Nyheder > Handicapkonventionens ...

14. december 2017

Handicapkonventionens betydning for dansk momsret

I artiklen ses der nærmere på den af menneskerettighedskonventionerne fra De Forenede Nationer (FN), der benævnes Handicapkonventionen, og dens betydning på momsområdet, da et sådant handicaprettighedsperspektiv så vidt ses ikke tidligere er blevet anlagt i en forskningsmæssig, momsretlig sammenhæng.

Formålet med artiklen er derfor at undersøge og vurdere, hvilken retlig betydning Handicapkonventionen har for nugældende dansk momsret, samt at overveje den videre betydning heraf for den fremtidige udvikling af dansk momsret.

Festskriftet er udkommet på Ex Tuto Publishing A/S' forlag, se nærmere her.