13. januar 2021

Vil du være med til at forske i "Bæredygtighed inden for byggeri og fast ejendom"?

Vi søger nysgerrige og motiverede jurastuderende, der kunne tænke sig at arbejde tværfagligt med bæredygtighed og FNs Verdensmål i forbindelse med temaet ”Bæredygtighed inden for byggeri og fast ejendom” i løbet af foråret 2021. Projektet vil tage udgangspunkt i skatte- og afgiftsretlige forhold og problemstillinger i forbindelse med fremme af bæredygtighed inden for byggeri og fast ejendom, hvilket f.eks. kunne være i forbindelse med fradrags- og afskrivningsregler i forbindelse med investeringer og udgifter til bæredygtigt byggeri, vedligeholdelse, genbrug, affald, håndværkerfradrag, klima- og miljøafgifter, brugtmomsordningen, momsmæssig behandling af bygge- og ejendomssektoren osv. Studerende med interesse for andre retsområder kan deltage, da tværfaglige vinkler netop hilses velkommen, og projektet er for alle interesserede studerende fra Københavns Universitet og Syddansk Universitet. Det vil også være muligt at arbejde med nogle konkrete problemstillinger foreslået af virksomheder som f.eks. det nye forslag om ejendomsvurderinger, der vil øge skatten på jord til grøn energi.  

Studenterforskningsprojektet vil foregå ved, at de studerende skal forske sammen på tværs af fagligheder i tæt sparring med forskere og eksterne samarbejdsparter. Der er tale om en fælles studiegruppe inden for det overordnede tema, der vil blive inddelt i undergrupper/undertemaer i forbindelse med opstarten af projektet efter de studerendes eget valg. Studerende kan deltage med eller uden ECTS, se neden for. Projektets resultater kan formidles på en valgfri måde ved hjælp af f.eks. kronikker, debatindlæg, artikler, rapporter, sampublikation i et hæfte, webinar, seminar mv. Er der tale om ECTS-givende forløb kan dette begrænse valgfriheden.

Projektet udbydes af Væksthuset for bæredygtig skat og Verdensmålene, og samarbejder med Human & Legal Innovation Hub, Københavns Universitet, Plesner Advokatfirma, European Energy og Ørestad Innovation City Copenhagen.  

Læs mere om projektet og tilmeld dig her

Vi glæder os til at høre fra dig!

Med venlig hilsen

Lektor Karina Kim Egholm Elgaard, FIRE – Fiscal Relations Research Group, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Advokat, senior counsel Mette Juul, Plesner Advokatfirma

Group Tax Manager Annette Lindholm Petersen, European Energy

Projektstudent Monica Brink, FIRE – Fiscal Relations Research Group, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet