25. november 2020

Vil du være med til at forske i ”Brug, genbrug og reparation”?

Vi søger nysgerrige og motiverede BA- og KA-studerende fra jura, humaniora og teologi, der kunne tænke sig at arbejde tværfagligt og tværvidenskabeligt med bæredygtighed og FNs Verdensmål i forbindelse med temaet ”Brug, genbrug og reparation” i løbet af foråret 2021. Temaet giver mulighed for at komme vidt omkring alt efter de studerendes ønsker og interesser som f.eks. skatte- og afgiftsretlige incitamenter og udfordringer i forbindelse med deleøkonomi, genbrugsbutikker, emballage mv.; bæredygtigt samarbejde og forbrug ved hjælp af biblioteker; bæredygtighed i forbindelse med natur og særlig naturbeskyttelse i Nord og Syd med inddragelse af corona- og klimakriserne; bæredygtige tekstiler, reparation af tekstiler osv. Mulighederne er mange!  

Studenterforskningsprojektet vil foregå ved, at de studerende skal forske sammen på tværs af fagligheder og discipliner i tæt sparring med forskere og eksterne samarbejdsparter. Der er tale om en stor fælles studiegruppe inden for det overordnede tema, der vil blive inddelt i undergrupper/undertemaer i forbindelse med opstarten af projektet efter de studerendes eget valg. Studerende kan deltage med eller uden ECTS. Projektets resultater skal formidles på en valgfri måde ved hjælp af f.eks. podcasts, YouTube, blogindlæg, kronikker, debatindlæg, artikler, rapporter, sampublikation i et hæfte, debatserie, webinar, seminar, udstilling, start-up/business case mv. Er der tale om ECTS-givende forløb kan dette begrænse valgfriheden.

Projektet er støttet af KU’s forskningsintegrationspulje. Projektet samarbejder med Væksthuset for bæredygtig skat og Verdensmålene, Human & Legal Innovation Hub, Københavns Universitet, samt Københavns Museum.  

Læs mere om projektet og tilmeld dig her

Vi glæder os til at høre fra dig!

Med venlig hilsen

Forskerteamet bestående af:

Lektor Karina Kim Egholm Elgaard, FIRE – Fiscal Relations Research Group, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Lektor Henrik Jochumsen, Institut for Kommunikation, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet

Lektor Stig Jensen, Center for Afrika Studier, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet

Professor Marie Louise Bech Nosch, Saxo-Instituttet, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet

Lektor Marie Riegels Melchior, Saxo-Instituttet, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet

Projektstudent Monica Sarah Brink, FIRE – Fiscal Relations Research Group, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet