Konferencen: Thøger Nielsens 100 års fødselsdag


FIRE – Fiscal Relations Research Group, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, har hermed fornøjelsen af at invitere alle skatteentusiaster, herunder studerende, forskere, praktikere fra erhvervslivet og offentlige virksomheder mv. til at fejre professor Thøger Nielsens 100 års fødselsdag den 30. oktober 2019. Jubilæet fejres samtidig med en ekstraordinær genudgivelse af Thøger Nielsens klassiske værk ”Indkomstbeskatning I og II” fra 1965-1972, som udgives af DJØF Forlag.

Genudgivelsen af ”Indkomstbeskatning I og II” er alene blevet mulig med støtte fra Dreyers Fond, hvilket vi takker varmt for.

Jubilæumskonferencen støttes af Fonden til Støtte af Retsvidenskabelig Forskning samt Kammeradvokaten, hvilke vi også takker varmt for.

Den 30. oktober 2019 ville professor Thøger Nielsen have fyldt 100 år, hvilket vi ønsker at fejre posthumt. Thøger Nielsens betydning for udviklingen af skatteretten både forsknings- og undervisningsmæssigt kan ikke underdrives, idet han som pioner var med til at opdyrke skatteretten som selvstændig videnskabelig disciplin på Københavns Universitet. Gennem ”Indkomstbeskatning I og II” samt en lang række artikler og arbejde i danske og internationale råd, kommissioner mv., fik han afgørende indflydelse på domstols- og administrativ praksis.

Konferencen skal således sætte fokus på skatteretten nu og i fremtiden fra forskellige aktørvinkler set i lyset af samfundsudviklingen, teknologi, digitalisering mv., herunder trække tråde tilbage til Thøger Nielsens bidrag til skatteretten og det gamle – stadig i dag (vel)fungerende? – skattesystem. Et bredt udsnit af højtrespekterede skatteeksperter fra forskellige dele af skattemiljøet vil holde en række festlige og fagligt inspirerende oplæg.

Samtidig er konferencen kombineret med FIRE’s årlige konference ”Tax Research of the Year”, hvorfor vinderen af FIRE-prisen for Årets Bedste Speciale 2019, der er blevet udpeget af den Nordiske Akademiske Specialekomité, vil blive kåret, ligesom både vinderen og finalisten hver vil holde et oplæg om deres speciale på konferencen.

Program

Programmet for konferencen den 30. oktober 2019 kl. 15.30 – 18.00 med efterfølgende reception består bl.a. af følgende talere:

  • Dekan og professor Jacob Graff Nielsen, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
  • Professor Ditlev Tamm, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
  • Højesteretsdommer Jon Stokholm, Højesteret
  • Ledende retsformand Susanne Dahl, Landsskatteretten
  • Lektor Carsten Willemoes Jørgensen, Aarhus Universitet
  • Advokat og partner Steffen Sværke, Kammeradvokaten
  • Folketingsmedlem, Venstre, Karsten Lauritzen, tidl. Skatteminister


Endeligt program - Konference: Thøger Nielsens 100 års fødselsdag (pdf)

Konferencen afholdes på Søndre Campus, Alf Ross Auditoriet, 3. sal, lokale 9A.3.01, Njalsgade 76, 2300 København S. Metrostationen Islands Brygge er lige ved siden af, og når man går skråt hen over parkeringspladsen, er indgangsdøren til højre for den mindre grå firkant. Fra hovedindgangen fortsætter man ned til gul afdeling, og går op eller tager elevatoren til 3. sal, og så er det lige ved siden af. Kommer man i bil er der indkørsel fra Ørestads Boulevard, og man skal have en parkeringsbillet, som enten kan fås hos Videncenteret, som ligger på venstre hånd på vejen ned til gul afdeling, eller hos arrangørerne i auditoriet.

Konferencen er gratis og alle er meget velkomne, men I bedes tilmelde jer senest den 29. oktober 2019 kl. 12.00 via denne tilmeldingsformular af hensyn til forplejningen.

Vi glæder os meget til at fejre denne store dag sammen med jer!

Med venlig hilsen

Professor Rasmus Kristian Feldthusen og lektor Karina Kim Egholm Elgaard

Gruppekoordinatorer for FIRE – Fiscal Relations Research Group