UCPH Tax Link seminar om Beneficial ownership-sagerne – Københavns Universitet

FIRE > Arrangementer > 2019 > UCPH Tax Link seminar ...

UCPH Tax Link seminar om Beneficial ownership-sagerne


UCPH Tax Link seminar om ”Beneficial ownership-sagerne – de vigtigste EU-skattedomme i nyere tid?”

Forskningsgruppen FIRE – Fiscal Relations Research Group, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, inviterer sammen med Kromann Reumert til seminar i skatteretsforummet UCPH Tax Link.

Emnet for UCPH Tax Link seminaret i samarbejde med Kromann Reumert den 25. marts 2019 kl. 17-19 er ”Beneficial ownership-sagerne – de vigtigste EU-skattedomme i nyere tid?” om kildeskat på cross-border udbytter og renter på koncerninterne lån. Dommene blev afsagt den 26. februar 2019 af EU-Domstolens Store Afdeling.

Sagerne, som var forelagt EU-Domstolen af Østre Landsret, vedrører en række centrale temaer af generel og principiel betydning, herunder:

  • Begrebet ”retmæssig ejer” efter EU-retten og betydningen af OECD’s guidelines
  • Elementer, som kan udgøre et retsmisbrug
  • De danske kildeskattereglers forenelighed med etableringsretten og kapitalens fri bevægelighed
  • Medlemsstaternes mulighed for at nægte selskaber deres rettigheder efter EU-retten.

Advokaterne Arne Møllin Ottosen og Stine Andersen, Kromann Reumert, vurderer elementerne i EU-Domstolens afgørelser og diskuterer den vidererækkende betydning af sagerne i forhold til ”principal purpose”-testen efter EU-retten og betydningen for den generelle danske omgåelsesklausul i ligningslovens § 3.

Se programmet her

17.00 – 17.10 Velkomst v. professor Rasmus Kristian Feldthusen
17.10 – 18.20 Oplæg v. advokat Arne Møllin Ottosen og advokat Stine Andersen, Kromann Reumert
18.20 – 19.00 Networking


Efter det faglige program er der networking og dialog, hvor Kromann Reumert byder på et glas vin og en let buffet.

Seminaret afholdes i Alf Ross Auditorium, lok. 9A.3.01, der ligger på 3. sal. Efter hovedindgangen gå lige ud og ned til gul trappe/elevator og op på 3. sal. Adressen er Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, Njalsgade 76, 2300 København S, og hovedindgangen vender ud mod Ørestads Boulevard. Fra metroen Islands Brygge går man skråt over parkeringspladsen (indkørsel fra Ørestads Boulevard), og så er hovedindgangen til højre for den grå bygning, der stikker ud. P-billet kan fås i Videncenteret, som ligger til venstre, når man går ned til gul afdeling. 

Seminaret er gratis og for alle, men af hensyn til forplejningen bedes du tilmelde dig på denne tilmeldingsformular senest den 25. marts 2019.

Hvis du brænder for skat og moms – så kom og vær med!

Med venlig hilsen

Professor Rasmus Kristian Feldthusen og lektor Karina Kim Egholm Elgaard, FIRE

Advokat (H) Arne Møllin Ottosen og advokat (L), ph.d. Stine Andersen, Kromann Reumert.