Projekt om ”Internationalt generationsskifte”

Projekt om ”Internationalt generationsskifte”Forskningsprojektet vedrører grænseoverskridende  generationsskifter i både civilretlig som skatteretlig  henseende. Projektet fokuserer særligt på de forskellige retlige modeller, der anvendes fra land til land, såsom fonde, Stiftungs, trusts, Anstalts, Stichting, m.fl. Som en del af projektet foretages der en komparativ analyse af fondes skatteforhold i EU.

I skattemæssige henseende fokuseres der på dobbeltbeskatning, arveafgift, værnsregler, m.v.

Professor Rasmus Kristian Feldthusen