Erhvervs-ph.d.-projekt om ”Dansk skatteforvaltnings administrative praksis i et funktionsperspektiv”

Erhvervs-ph.d.-projektet er finansieret af SKAT og Københavns Universitet. 

Afhandlingens emne er skatteforvaltningens administrative praksis, herunder særligt de regler skatteforvaltningen selv fastsætter vedrørende direkte skatter og formalitet. Det er interne regler, som typisk detaljeret kvalificerer specifikke dispositioner skatteretligt. Reglerne har stor betydning når en afgørelse prøves ved domstolene, og har derfor også stor betydning for den enkelte skatteyder. 

Skatteforvaltningens administrative praksis spiller en rolle ved beskatningen, som ikke burde være mulig i henhold til teori, retsgrundlag, og måske også SKAT selv. Denne praksis er endnu ikke blevet teoretisk kategoriseret og individuelt undersøgt for at fastslå under hvilke specifikke betingelser og på hvilket retsgrundlag forskellige typer af administrativ praksis indvirker på skatteyderne, domstole og skattemyndighederne selv. Formålet med afhandlingen er at give et overblik over, hvordan denne praksis påvirker udfaldet af en skattesag og den vil omfatte en analyse og vurdering af, hvad denne praksis er fra et materielt skatteretligt, forfatningsretligt og forvaltningsretligt perspektiv. 

Erhvervs-ph.d.-stipendiat Signe Wesenberg-Lund, SKAT.