Ph.d.-uddannelser

Fakultetet satser på at øge optaget af ph.d.-studerende fremover. Forskellige ordninger findes:

ErhvervsPhD-initiativet

- en forøgelse der inkluderer ErhvervsPhD'ere. Erhvervsforskeruddannelsen er en del af ErhvervsPhD-initiativet, der omfatter et samarbejde omkring et konkret udviklingsprojekt mellem et universitet, en studerende, en virksomhed og evt. en sektorforskningsinstitution.

Den studerende vejledes af mindst to vejledere, én fra universitetet og én fra virksomheden og evt. også en vejleder fra tredjepart. I særlige tilfælde kan universitetet udpege en person, der ikke er ansat på universitetet som hovedvejleder, fx fra en sektorforskningsinstitution. Den studerende ansættes med løn i virksomheden under hele ErhvervsPhD-uddannelsen, og deler sin placering imellem virksomheden og universitetet/sektorforskningsinstitutionen.

Virksomheder og universiteter kan ansøge om tilskud hos Videnskabsministeriet (VTU) til delvis dækning af udgifterne til deltagelse i ErhvervsPhD-projekter.

Eksternt finansierede ph.d.-studerende

Indskrivning som ph.d.-studerende kan ske med hel eller delvis ekstern finansiering. Fakultetet betinger sig, at indskrivning sker efter den almindelige procedure som beskrevet i ph.d.-skoleordningen (pdf) pkt. 2.3.

Samfinansierede ph.d.-studerende 

Samfinansieringsaftaler med fakultetet kræver særlig aftale mellem fakultetet, den samfinansierende part og den ph.d.-studerende.

Læs mere om ph.d.-uddannelsen på Det Juridiske Fakultet.