Nye aktører på det danske bogmarked: Litteratursociologiens udfordringer

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  • Lisbeth Worsøe-Schmidt
Siden Robert Escarpit (1958) har litteratursociologien traditionelt analyseret bogverdenen som et litterært kredsløb. Typisk fungerer modellerne som procesdiagrammer der viser forvandlingen af et manuskript til en bog indenfor trykkulturen. Spørgsmålet er dog om denne tilgang stadig er velegnet til at analysere og forstå de aktuelle ændringer i bogverdenen.
Artiklens formål er at træde bag de institutionelle procesdiagrammer ved hjælp af Johan Svedjedals funktionsanalyse som diskuteres ud fra centrale begreber i Raymond Williams' kulturteori og medialiseringsteorierne. I tilknytning hertil undersøges to nye fænomener, NewPub og Mofibo, der er opstået som følge af digitalisering og liberalisering af det danske bogmarked.
De væsentligste konklusioner er at kredsløbsmodellen reproducerer den dominerende kultur og dennes udeladelser, især af foreninger og netværk, mens funktionsanalyse kombineret med Williams’ begreber er velegnet til analyse af bogverdenens forandringer og desuden kvalificerer forskellen på mediering og medialisering. Mofibo kan opfattes som et ny institution inden for den dominerende kultur, mens NewPub snarere er en alternativ, frembrydende formation, hvis brug af Internettet har åbnet for en medialisering af bogverdenen.
Original languageDanish
JournalNordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling
Volume7
Issue number1
ISSN2245-2931
Publication statusPublished - 2018

ID: 184545613