Dowry among Fishers in Tranquebar, south India: A study of an ethnographic collection of material objects from 1981 and life-story interviews from 2007. By Sofie Vilhelmsen

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

English abstract:
In this publication, I compare dowry in the fishing community of
Tranquebar – or Tharangambadi as it is also called - in 1981 and
2007. I do this on the basis of ethnographer Esther Fihl’s collection
of material objects from 1981, and some of her life-story
interviews from 2007. The aim is to discuss the structural aspects
of dowry as well as the pace of dowry inflation. I argue that the
systems of dowry in 1981 and 2007 share a series of structural
similarities relating to issues of class, social status and social mobility.
However, the dowries in and of themselves have changed;
they have grown bigger and the items have been adapted to modern
consumption. I conclude that this change happened gradually
before the tsunami in 2004 and rapidly in the post-tsunami period,
as Tranquebar experienced an influx of relief money. A high
level of social mobility within the fishing community is depicted in
girl-families in both 1981 and 2007, where a daughter’s upwards
mobility was more likely if she had a low number of sisters and her
downwards mobility was more likely if she had a high number of
sisters. Social mobility is similarly depicted in the reconstructing
period after the tsunami in Tranquebar, where families with a high
number of men were more likely to experience upwards mobility
than families with a low number of male members.

Dansk abstrakt:
I denne artikel undersøger og sammenligner jeg medgiftsystemet
i Tranquebars fiskerlandsbydel gennem en genstandssamling fra
1981 og en serie livshistorie-interviews fra 2007, begge indsamlet
af etnografen Esther Fihl. Mit fokus er på de strukturelle aspekter
af medgiftsystemet samt inflation i medgiften. Det konkluderes,
at mange af de strukturelle sammenhænge, som påvirker medgift,
findes i fiskersamfundet i Tranquebar i både 1981 og 2007,
f.eks. klasseforskelle, social mobilitet, social status og i de enkelte
familier også nogle gange en grad af forandring i størrelsen af
økonomisk indtægt på tværs af generationer. Imidlertid påvises
det også, at medgiften er blevet større, og genstandene, som
gives i medgift, har ændret sig til at inkludere moderne forbrugsgoder.

Det konkluderes, at ændringerne i medgift er foregået jævnt
frem mod slutningen af 2004, hvorefter udviklingen gik rivende
hurtigt. Tsunamien i det Indiske Ocean i december 2004 ramte
fiskerlandsbyen hårdt og medførte store tab af menneskeliv og
enorme ødelæggelser. I kølvandet på dette modtog mange fiskerfamilier
nødhjælp og kompensation for tab af familiemedlemmer,
hus og fiskeudstyr. Høj nedadgående mobilitet ses i både 1981
og 2007, når det kommer til familier med mange døtre, idet det
er sværere for dem at skaffe penge til medgift. På samme måde
ses den høje mobilitet i Tranquebar i rekonstruktionsperioden, der
efterfulgte tsunamien, hvor familier med mange mandlige fiskere
oplevede opadgående mobilitet, idet nødhjælpen blev fordelt efter
en traditionel kønsopdeling.
Original languageEnglish
Place of PublicationCopenhagen
PublisherNationalmuseets Tranquebar Initiativ
VolumeNo. 9
Number of pages52
ISBN (Print)978-87-7602-173-3
ISBN (Electronic)978-87-7602-174-0
Publication statusPublished - 2016
SeriesTranquebar Initiativets Skriftserie

ID: 209522157