Ceremonial Interaction across the Baltic around 1700: The "Coronations" of Charles XII (1697), Frederick IV (1700) and Frederick III/I (1701)

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

En komparativ ritualhistorisk analyse af tre enevældige "kroninger" med vægt på de bagvedliggende politiske ideer og mulige påvirkninger.
Translated title of the contributionCeremoniel interaktion på tværs af Østersøen omkring 1700: Karl XII's (1697), Frederik IV's (1700) og Frederik III/I's (1701) "kroninger"
Original languageEnglish
JournalScandinavian Journal of History
Issue number28
Pages (from-to)243-251
Number of pages9
ISSN0346-8755
Publication statusPublished - 2003

ID: 109633