Bralrehals og vraltehoved: En diskussion af possessivsammensætningen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Artiklen indeholder en undersøgelse af sammensætninger med betegnelse på en legemsdel som andetled med særligt henblik på nedsættende personbetegnelser af denne type i de danske ømål, fx bralrehals og vraltehoved. På baggrund af dels en diskussion af begrebet possessivsammensætning (bahuvrihi-sammensætning) i relation til gennemskuelighed og leksikalisering, dels en diskussion af afgrænsningen mellem andet sammensætningsled og suffiks, argumenterer forfatteren for at sidsteleddet i ord som bralrehals og vraltehoved mest hensigtsmæssigt beskrives som halvsuffikser.
Original languageDanish
JournalDanske Talesprog
Issue number5
Pages (from-to)23-36
Number of pages14
ISSN1600-6038
Publication statusPublished - 2004

ID: 53925