Box Boxing Boxers: Mail Art Projects, Exhibitions and Archives

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

I anledning af lanceringen af Lomholt Mail Art Archive online skitserer artiklen forholdet mellem mail art og udstillingen/arkivet som formidlingsform. Udgangspunkt er spørgsmålet, hvorfor så mange mail art-kunstnere på trods af deres anti-institutionalisme alligevel valgte at organisere udstillinger og oprette arkiver. Artiklens første del handler om mail art som fænomen og beskriver især dens intermediale karakter. I anden del behandles nogle mail art-udstillinger og undersøges, hvordan de forholder sig til gængs udstillingspraksis. Tredje del handler om arkiver og spørgsmålet, hvorvidt mail art-projekter kan betragtes som "arkiviske".
Original languageEnglish
Publication date18 Sep 2014
Publication statusPublished - 18 Sep 2014

ID: 124496468