Køb: Dansk indenlandsk købsret - Studieudgave, 3. udgave

Research output: Book/ReportBookEducation

Denne bog er målrettet studerende på jurastudiet, der skal have en introduktion til de køberetlige regler og dermed også til de grundlæggende obligationsretlige regler set i lyset af internationale påvirkninger. I bogen gives en fremstilling af reglerne i købeloven om kravene til parternes ydelser og reglerne om misligholdelsesbeføjelser i handelskøb, civilkøb og forbrugerkøb. I sidstenævnte henseende omfatter denne omarbejdede 3. udgave de omfattende KBL-ændringer, som med virkning fra 1. januar 2022 implementerer EU-varedirektivet: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/771 af 20. maj 2019 om visse aspekter af aftaler om salg af varer; desuden EU-direktivet om digitalt indhold og digitale tjenester: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/770 af 20. maj 2019.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherDjøf Forlag
Edition3
Number of pages200
ISBN (Print)9788757447934
Publication statusPublished - 2022

ID: 280737681