Tværfaglige og Tværfakultære Uddannelser

Activity: Other activity typesOther (prizes, external teaching and other activities) - Prizes, scholarships, distinctions

Jakob v. H. Holtermann - Participant

Som beskrevet i KU’s strategi 2016 er ”… tværfaglighed et vigtigt redskab til at adressere de sammensatte problemstillinger, verden står overfor.” I forlængelse heraf har projektet til formål at styrke tværfaglig og tværfakultær undervisning og uddannelse ved KU. Projektet vil skabe afgørende forudsætninger for, at studerende oplever en sammenhængende tværfaglig undervisning og uddannelse og udvikler tværfaglige kompetencer.

Co-PI, medlem af styregruppen og deltager i rammeprojektet; ansvarlig for delprojekt G
1 Oct 201331 Dec 2016

ID: 123286654