Kommentarer til Miljøretlig Forskningsportals første domme og afgørelser ved åbning den 1. marts 2021

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentaren vedrører tre miljøretlige problemstillinger fra EU-Domstolens praksis: (1) EU-rettens krav til beskyttelse af Natura 2000-områder og bilag IV-arter, hvor Domstolen i 2020 afsagde fem domme; (2) VVM-direktivets og SMV-direktivets særlige procesregler om miljø-vurdering og høring af den berørte offentlighed og prøvelsesadgang efter Århus-konventionen, hvor der i 2020 er afsagt tre nye og principielle domme; (3) muligheden for direkte søgsmål mod EU’s institutioner efter TEUF art. 263(4) om gyldigheden og prøvelsen af EU-retsakter, hvor grænserne for tiden afprøves i lyset af bl.a. Århus-konventionen.
Original languageDanish
JournalMiljøretlig ForskningsPortal
Volume2021
Issue numberB.1
Pages (from-to)1-7
Number of pages7
Publication statusPublished - 1 Mar 2021

ID: 277230801