Voldtægtssagen - Boglancering

Voldtægt er blandt de mest alvorlige lovovertrædelser, som retssystemet behandler. Og få sager i retssystemet er omgærdet af så mange forforståelser og myter. Og det har konsekvenser.

Voldtægtssagen – retssystemets akilleshæl er den første bog på dansk, der kommer hele vejen rundt og beskriver ny viden om retssystemets processer i forbindelse med voldtægtssager. Her får du for første gang en faglig indsigt i efterforskningens aspekter i sager om personfarlig kriminalitet og en helhedsforståelse, som spænder fra samfundsforestillinger om voldtægt til politiet og retssystemets praktiske håndtering af voldtægtssagen. Antologien sætter også fokus på den nye samtykkelov og den forandring, den kan skabe for ligestillingen i Danmark.

Bidragsyderne har forskellig baggrund som professor og forsker inden for kriminologi, jura og psykologi samt polititjenestemand, anklager, forsvarer og dommer.

Program:

1) Velkomst v/ Trine Baumbach

2) Ideen med bogen v/ Tine Søberg, Linda Kjær Minke og Trine Baumbach

3) Voldtægtssagen – i en samfunds-, politi- og anklagermæssig kontekst v/ politidirektør Kirsten Dyrman

4) Network (og lidt til ganen)

Tilmelding: https://tilmeld.events/boglancering/signup 

Alle er velkomne (først til mølle-princippet)

Podcast:

Lyt til podcast med Trine Baumbach om bogen: Voldtægtssagen er retssystemets akilleshæl