Tilmelding / Registration – University of Copenhagen

Faculty of Law > Calendar > 2019 > Civil justice in transition > Tilmelding / Registration

For English see below

Tilmelding

Har du spørgsmål om tilmeldingen, er du velkommen til at kontakte Maria Lotz e-mail: maria.lotz@jur.ku.dk

Københavns Universitet behandler oplysninger om deltagere i arrangementer fortroligt. Oplysningerne slettes senest seks måneder efter arrangementet har været afholdt, medmindre deltageren har givet samtykke til, at Københavns Universitet kan opbevare oplysningerne med henblik på at informere om kommende konferencer eller andre relevante arrangementer. I tilfælde af særlige regnskabsmæssige krav kan relevante oplysninger om deltagere opbevares i Københavns Universitets arkiver, indtil disse krav er opfyldt. Københavns Universitet har en privatlivspolitik, som kan læses herRegistration

All questions concerning registration should be addressed to Maria Lotz e-mail: maria.lotz@jur.ku.dk

University of Copenhagen treats participants’ data as confidential. The data are deleted no later than six months after the event has been held unless the participant has consented to University of Copenhagen storing the data in order to provide information about coming conferences or other relevant events. In the event of special accounting requirements, relevant data about participants may be stored in University of Copenhagen’s archives until these requirements have been met. Click here to read University of Copenhagen´s privacy policy.


(fx lektor, konsulent el. studerende / e.g. associate professor, consultant, or student)

Fields marked with * are required.