Medlemskab – Københavns Universitet

Medlemskab

Medlemskab er åbent for såvel personer som for private og offentlige institutioner, organisationer og selskaber. Det årlige kontingent er for personer kr. 300,- og for organisationer kr. 1.500,-.

Kontingentindbetaling

Kontingentindbetaling skal ske til:

Dansk Selskab for Ophavsret
Professor Morten Rosenmeier
Det Juridiske Fakultet
Karen Blixens Plads 16
2300 København S

Nykredit Bank, kontonr. 5470 0919288

For indmeldelse udfyld denne tilmeldingsformular.
For spørgsmål om ind- og udmeldelse, kontingentindbetaling m.v. klik her.