Kontakt – Københavns Universitet

Kontakt - Dansk Selskab for Ophavsret

Foreningen kan kontaktes ved henvendelse til sekretæren:
(dette gælder navnlig spørgsmål om ind- og udmeldelse af ophavsretsselskabet, kontingentbetaling m.v.):

Adj. Professor lic.jur. Jørgen Savy Blomqvist
Dansk Selskab for Ophavsret
Det Juridiske Fakultet
Karen Blixens Plads 16
2300 København S

Telefon: 35 32 40 50
Web-adresse

E-mail: jorgen.blomqvist@jur.ku.dk

Eller ved henvendelse til formanden:

Professor Morten Rosenmeier
Dansk Selskab for Ophavsret
Det Juridiske Fakultet
Karen Blixens Plads 16
2300 København S

Telefon: 35 32 31 61
Mobil: 20 34 08 87
Web-adresse: https://jura.ku.dk/mortenrosenmeier
E-mail: Morten.Rosenmeier@jur.ku.dk