Generalforsamling og medlemsmøde – Københavns Universitet

Dansk Selskab for Ophavsret > Arrangementer > Generalforsamling og m...

Generalforsamling og medlemsmøde

Generalforsamlingen har følgende dagsorden: 

  1. Bestyrelsen aflægger beretning
  2. Bestyrelsen aflægger regnskab
  3. Valg til bestyrelsen
  4. Valg af 2 revisorer
  5. Eventuelt

Ad 3: Selskabets bestyrelse består af Jørgen Blomqvist, Christine Bødtcher-Hansen, Martin Gormsen, Katja Elgaard Holm, Caroline Reiler, Morten Rosenmeier, Nicky Valbjørn Trebbien, Bjørn Høberg-Petersen og Peter Schønning.  

Jørgen Blomqvist, Martin Gormsen og Katja Elgaard Holm er på valg. Bestyrelsen indstiller, at de genvælges. 

Ad 4: De generalforsamlingsvalgte revisorer er Anders Kristian Rasch og Lisbeth Qvist. Bestyrelsen indstiller dem til genvalg. 

oo000oo 

Efter generalforsamlingen afholdes der medlemsmøde om emnet 

Ophavsretlige undtagelser om brugergenereret indhold 

Store dele af befolkningen tager del i debatter på Facebook og andre sociale medier. I den forbindelse sker det tit, at debattørerne oploader stof, som bygger videre på noget, som andre har ophavsret til, f.eks. modificerede versioner af tekster, film og fotos. Det er i et vist omfang i strid med ophavsretsloven. Det kan være positivt set fra et rettighedshaversynspunkt. Men nogle mener, at vi bør opfinde nye ophavsretlige undtagelser om ”brugergenererede værker”. 

Under forhandlingerne om det kommende ophavsretsdirektiv blev der f.eks. fremsat et vidtgående forslag, som skulle gøre det lovligt at skabe nye værker gennem ikke-kommerciel bearbejdelse af beskyttede værker. Forslaget gav anledning til store betænkeligheder i rettighedshaverkredse. I canadisk ophavsret har man allerede indført en undtagelse om user brugergenereret indhold i ophavsretsloven. Spørgsmålet er imidlertid, hvor godt ordningen fungerer, og hvad vi kan lære af de canadiske erfaringer. 

Det belyses på medlemsmødet af den ansete canadiske juraprofessor og tidligere præsident for ALAI Victor Nabhan

Mødet er som noget ekstraordinært åbent for alle, også selvom de ikke er medlemmer af selskabet. 

Vi glæder os til at se jer. 

Bestyrelsen