Dansk Selskab for Ophavsret – Københavns Universitet

Dansk Selskab for Ophavsret blev stiftet i november 1954 af en kreds af interesserede organisationer på ophavsrettens område. Siden da har selskabet hvert år arrangeret fire årlige foredragsarrangementer, hvor aktuelle spørgsmål i ophavsrettens verden er fremlagt og taget under debat. Selskabets medlemmer tæller dels jurister med interesse for ophavsret, dels skabende og udøvende kunstnere med berøring til ophavsrettens problemer, f.eks. fra organisationslivet.

Medlemskab er også åbent for private og offentlige institutioner, organisationer og selskaber. Kontingent for personer er kr. 300,- og for organisationer kr. 1.500,- årligt.