Uddannelse

Fremtidens jurauddannelse

Digitaliseringen stiller nye og ændrede krav til den juridiske profession og juristers kompetencer. Det Juridiske Fakultet har igangsat et arbejde med at kortlægge behov for og udvikling af nye fag, uddannelser og efter- og videreuddannelsestilbud relateret til retsvidenskab, digitalisering og ny teknologi. Arbejdet vil ske i tæt dialog med aftagerne af fakultetets kandidater og andre eksterne interessenter.

Fag

Uddannelserne på Det Juridiske Fakultet indeholder en række fag, der beskæftiger sig med forholdet mellem jura og digitalisering. Læs mere om dem her: