Specialer ved CORA

Som centerrelevante specialer medtages her specialer, der er bedømt til 10 eller 12, som har haft et af centerets medlemmer som vejleder, og som specialeskriver har indvilliget i at offentliggøre ved indsættelse på CORA's hjemmeside. Specialerne registreres på specialeskrivers navn, specialets titel, bedømmelsens tidspunkt, antal sider, antal ECTS-point, vejleder og censor.

Nye specialer

 1. Emma Aagaard Helt: Dataetisk databehandling, 30. maj 2021, 90 sider, vejleder: Peter Blume

 2. Adrian Christoffer Strømsmoen Kriegbaum og Louise Jakobsen Moestrup: Grænsehævd og skelforretningsprocessen, 29. maj 2020, 108 sider, 30 ECTS, Karakter: 10, vejleder: Peter Pagh.

 3. Latifa Mahdaoui: Medieansvar for anonyme uredigerede debatindlæg – et retligt tomrum?, 22. juli 2016, 70 sider, 30 ECTS, Karakter: 12, vejleder: Trine Baumbach, censor: Steffen Pihlblad.

 4. Mathilde Worch Jensen og Trine Louise Larsen: Vold mod kvinder i nære relationer. En analyse af Istanbulkonventionens implementering i dansk ret6. juli 2016, 149 sider, 30 ECTS, karakter 12, vejleder Trine Baumbach, censor Jesper Hjortenberg.

 5. Alexandre L. Schleimann-Jensen: Lang tids forløb og passivitet - Tilsynsmyndigheders tab af retten til at håndhæve overtrædelser af naturbeskyttelses- og planloven, 01.10.15, 125 sider, 30 ECTS, karakter 12, vejleder Peter Pagh, censor Kaj Larsen.

 6. Troels Zahren-Martens: Præventive frihedsberøvelser som løsning på problemer med uro i større forsamlinger, marts 2015, 93 sider, 30 ECTS, karakter 12, vejleder Henrik Stevnsborg, censor Jacob Thaarup.

 7. Jannik Skadhauge Sano: Offentlighedens adgang til dokumenter vedrørende politiske beslutningsprocesser. Komparative studier i offentlighedsprincippet og begrebet demokrati, maj/juni 2015, 103 sider, 30 ECTS, karakter 12, vejleder Steen Rønsholdt; censor Karsten Revsbech. – Specialet blev tillige indleveret som besvarelse af prisopgavespørgsmål i retsvidenskab, for hvilken forfatteren er blevet indstillet til universitetets sølvmedalje (bedømt af Steen Rønsholdt og Karsten Revsbech).

 8. Josefine Karlsson: Dansk retspraksis i injuriesager, august 2015, 84 sider, karakteren 12, vejleder Trine Baumbach, censor Peter Trudsø  

 9. Nanna Andersen: Hvem kan i forbindelse med køb og salg af fast ejendom drages til ansvar for en gene, der påføres af en nabo?, september 2015, 58 sider, 30 ECTS, karakter 10, vejleder Peter Pagh, censor Lars Busck.

 10. Andreas Ørskov-Lindhardt, Med juraen som våben til almenvellets bedste (om etableringen af en selvstændig anklagemyndighed med retsplejeloven i 1919), oktober 2015, 85 sider, 30 ECTS, karakter 10, vejleder Henrik Stevnsborg, censor Jacob Thaarup.

 11. Kenneth Schelde Andreasen: Energiunionen – En udfordring for EU-retten?, 83 sider, 30 ECTS, karakter: 10, eksaminator: Anita Rønne, censor: Lars Busk.

 12. Mikkel Brandenborg Stenalt: Miljøoplysningsbegrebet, 72 sider, 30 ECTS, karakter: 12, vejleder: Peter Pagh, censor: Lars Busck

Arkiv

 1. Lærke Christine Rastrup Mark: Offentlige Private Partnerskabers retlige muligheder og begrænsninger set fra en kommunal synsvinkel, august 2014, 58 sider, 30 ECTS, karakter 10, vejleder: Carsten Henrichsen, censor Henrik Græsdal.

 2. Helge Hjorth Nielsen, Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder – Retten til god forvaltning, 31. marts 2014, 77 sider (+ litteraturliste upagineret); karakter 12; vejleder: Niels Fenger; censor  Jon Stokholm.

 3. Mads Peder Brøchner Jespersen: Annullation af ulovhjemlede begunstigende forvaltningsakter i menneskeretlig belysning, februar 2014, 84 sider, 30 ECTS, karakter 12: vejleder Niels Fenger, censor Jens Olsen.

 4. Jesper Koni Graversen: Fremtidens politi – set med fortidens øjne , september 2013, 67 sider, 30 ECTS, karakter 10, vejleder: Henrik Stevnsborg, censor: Arne Gram.

 5. Rikke Kristine Hornemann Brandt: Offentligt ansattes ytringsfrihed, september 2012, 81 sider (+ bilag), 30 ECTS, karakter 12, vejleder: Carsten Henrichsen, censor Jens Møller.

 6. Rasmus Nexø Jensen: Omfordeling af politimyndighed i henhold til Grundlovens § 3, 80 sider, 30 ECTS, bedømt juli 2012, karakter 12, vejleder Henrik Stevnsborg, censor Michael Clan.

 7. Franz Amdi Hansen:”A Matter of Public History”. Race som juridisk argument i sydafrikansk retspraksis fra dannelsen af Den Sydafrikanske Union til udtrædelsen af Commonwealth (1910-1961), juni 2012, 30 ECTS, karakter 12, vejleder: Henrik Stevnsborg, censor Anne Louise Bormann.

 8. André Dybdal Pape: Eurokriminalitet - EU's dynamiske harmoniseringskompetence , 104 sider, 30 ECTS, bedømt april 2012, karakter 12, vejleder: Henrik Stevnsborg; censor: Michael Clan.

 9. Louise Hilton: Det kommunale erstatningsansvar - en analyse af culpanormens indhold og mangelfuld forvaltningsvirksomhed , februar 2012, 77 sider, 30 ECTS, karakter 12, vejleder: Michael Gøtze, censor: Jens Møller.

 10. Maria Rosendahl Rosenmark: Politiets brug af skydevåben og andre magtmidler, december 2011, 56 sider, 20 ECTS, karakter 10, vejleder: Henrik Stevnsborg; censor: Lene Sadolin-Holst.

 11. Janina Ingrid Christophersen: Det politimæssige samarbejde i Den Europæiske Union, august 2011, 49 sider, 20 ECTS, karakter 10, vejleder: Henrik Stevnsborg, censor Johan Reimann.

 12. Lars Ole Bjørn: Retskildeværdien af ombudsmandens udtalelser , august 2011, 78 sider, 30 ECTS, karakter 12, vejleder Steen Rønsholdt, censor: Jens Møller.

 13. Kari Natasja Bjørkbom Arngrim: I hvilket omfang beskytter den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 borgerens hjem mod forureningsmæssige gener? , juni 2011, 57 sider, 20 ECTS, karakter 10, vejleder: Peter Pagh, censor Kristian Korfits Nielsen.

 14. Nikolaj Marzell Krogsbøl Schulz: BAT og habitatvurderinger efter art. 6(3) i husdyrgodkendelsesloven med udgangspunkt i Miljøklagenævnets afgørelser , juni 2011, 72 sider, 30 ECTS, karakter 10, vejleder: Peter Pagh, censor: Jon Andersen.

 15. Annette Lundsgaard og Anne Rosendahl Appelquist: Håndhævelsen af planloven. Det retlige efterspil set i lyset af sagen om Bilka-Horsens , oktober 2010, 101 sider, 30/20 ECTS, karakter 12, vejleder: Peter Pagh, censor: Kaj Larsen.

 16. Mette Lyng Hulstrøm: Udlændingelovens § 9, stk. 8, i forvaltningsretligt perspektiv , oktober 2010, 40 sider, 20 ECTS, karakter 10, vejleder Carsten Henrichsen, censor: Jon Andersen.

 17. Nina Margit Elisabeth Harning: Revalidering - under pres. En retlig analyse af visitationskriterierne til revalideringsordningen , maj 2010, 74 sider, 30 ECTS, karakter 12, vejleder Carsten Henrichsen, censor Kaj Larsen.

 18. Mona Susanne Walther: Gældende ret for udlicitering af myndighedsudøvelse - med udgangspunkt i beskæftigelseslovgivningen , april 2010, 72 sider, 30 ECTS, karakter 10, vejleder Carsten Henrichsen, censor Kristian Nielsen.