Seminar- og konferencemateriale – Københavns Universitet

Seminar- og konferencemateriale

Konference om Praksis og regulering af konfliktmægling - landvindinger og udfordringer, 19. – 20. januar 2017

Seminar om udvikling i den offentlige ret, den 7. januar 2016

Konference om Højesteret og forvaltningsretten, den 15. april 2015

Konferencen: Ingen over Folketinget? Christiansborg, den 9. april 2015

Gæsteforelæsning ved ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, den 19. februar 2015

Konference om de nordiske kommunallove - Hvad kan vi lære, den 8. maj 2014

Minikonference om undersøgelseskommissioner, den 3. juni 2013

Mini-konference om Retskildernes kamp, 21. september 2012

Gæsteforelæsning ved ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, den 19. juni 2012

Frokostseminar med Henrik Palmer Olsen (CRS), 24. maj 2012

Mini-konference om kontrol med efterretningstjenesterne, 26. april 2012

Seminar i anledning af forvaltningslovens 25 års jubilæum
(Fællesseminar med Folketingets Ombudsmand), 27. januar 2012

Seminar om sanktionering af fejl og forsømmelser i det offentlige, 25. november 2011

Seminar om offentlige myndigheders erstatningsansvar, 28/10 2011

Seminar om forslag til ny offentlighedslov, 8/10 2010

CORA Åbningsarrangement, 10/9 2010

CORA Workshop, 31/8 2010