Rådgivende panel ved CORA pr. 1/2 2016

  • Professor, PhD, Ragna Aarli, Universitetet i Bergen
  • Kontorchef Lisbeth Adserballe, Folketingets Ombudsmand
  • Professor, dr. juris Inge Lorange Backer, Universitetet i Oslo
  • Juridisk chef Pernille Christensen, KL
  • Professor, dr. juris Hans Petter Graver, Institut for Privatret, Universitetet i Oslo
  • Direktør Cristina Angela Gulisano, Datatilsynet (NY)  
  • Professor, dr. polit. Helene Gundhus, Politihøgskolen i Oslo
  • Advokat (H) Karsten Hagel-Sørensen, Kammeradvokaten
  • Professor, dr. juris Dag Wiese Schartum, SERI, Universitetet i Oslo
  • Juridisk chef Lisbeth Qvist, TV2