Ph.d.-emner

Center for Offentlig Regulering og Administration (CORA) tilbyder et inspirerende miljø for ph.d.-studerende med interesse for offentligretlige emner.  Inden for særlige satsningsområder som nedenfor nævnt angives nogle emner, som efter centrets vurdering påkalder sig særlig forskningsmæssig interesse, og som kunne være egnede som grundlag for et ph.d.-projekt.

Retten i et mediesamfund – Demokrati, magt og medier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bæredygtig udvikling – retssikkerhed og fælles hensyn