Om centeret

 

 

 

 Historie 

CORA er oprettet som satsningsområde på Det Juridiske Fakultet med virkning fra 1. september 2010 efter anmodning fra den tidligere forskningsgruppe FFG - Forvaltningsretlig Forskningsgruppe og efter bedømmelse af et af dekanen nedsat eksternt forskningsudvalg. 

Centeret har til formål at sætte fokus på den udvikling af grundlæggende værdier og retsprincipper, som finder sted under indtryk af samfundets europæisering og globalisering, og som konkret manifesterer sig i den løbende offentlige regulering af konkrete livsområder og i administrationen af samme. Centeret har som sådan både oplysende og kritisk analyserende funktioner, hvor det offentligretlige magtperspektiv indgår som et særkende for centerets forskning.