Whistleblower-ordningerne skal styrkes – Københavns Universitet

13. maj 2015

Whistleblower-ordningerne skal styrkes

Jo mere pressede embedsmænd bliver til at gå ud over deres rolle som garanter for saglig og faglig opgaveløsning, desto større behov kan der være for en passende sikkerhedsventil. Ultimativt whistleblowing, skriver professor Michael Gøtze i en kommentar i Berlingske.

En af den moderne embedsmands mange opgaver er at fungere som garanti for faglighed og saglighed på de travle kontorer rundt omkring i stat og kommune. Det er i hvert fald idealet. Der skal altså hives i den modsatte retning, hvis man fra ledelsens side eller fra politisk side er klar til at gennemtrumfe en tilstand eller et resultat, som ikke kan rummes inden for faglighedens og saglighedens ofte ret elastiske grænser. Hvis man som embedsmand siger fra og måske endog udadtil råber op om uforsvarlige forhold eller deciderede ulovlige processer internt i systemet, er en af vejene frem at gå ind i rollen som whistleblower. Det er erfaringsmæssigt dog en svær rolle at spille med mange dilemmaer, og man kan ende i både helterollen og skurkerollen alt efter, hvilke øjne der ser.

Læs hele kommentaren