Det Juridiske Fakultet, Justitsministeriet, Datatilsynet og Dansk Forening for Persondataret afholder seminar om den nye persondatalov – Københavns Universitet

30. juni 2017

Det Juridiske Fakultet, Justitsministeriet, Datatilsynet og Dansk Forening for Persondataret afholder seminar om den nye persondatalov

Torsdag den 14. september 2017 afholder Center for Informations- og Innovationsret (CIIR), Center for Offentlig Regulering og Administration (CORA), begge Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, Justitsministeriet, Datatilsynet og Dansk Forening for Persondataret et heldagsseminar om det lovudkast til en ny persondatalov, der forventes offentliggjort i starten af juli.

Seminaret vil give en grundlæggende introduktion til lovudkastet, dets forhold til persondataforordningen og gennemgå en række udvalgte bestemmelser. Indlægsholderne vil være en række af de personer, der har deltaget i udarbejdelsen af lovudkastet og betænkningen.

Yderligere information og tilmelding.