Anita Rønne: Eminent Energy Law Speaker – Københavns Universitet

20. september 2017

Anita Rønne: Eminent Energy Law Speaker

Lektor Anita Rønne er inviteret under programmet ”Eminent Energy Law Speakers” af og til University of Calgary, Canada i oktober 2017. Invitationen omfatter afholdelse af forelæsning for masterstuderende om ” Climate Change Mitigation – the Case of Renewable Energy Policy and Law within the European Union”, et forskningsseminar med graduate students, PhDs og fakultetspersonalet og praktikere, samt udveksling af ideer og diskussion af muligheder for et videre forskningssamarbejde. Alle omkostninger dækkes af Calgary University via støtte fra Norton Rose Fulbright Canada. Desuden er Anita Rønne oplægsholder for The Canadian Bar Association - Environmental South Section om “Renewable Energy Policy in the European Union: Market, Environmental and Climate Change Considerations”.

Associate Professor Anita Rønne is invited under the programme ”Eminent Energy Law Speakers” by and to the University of Calgary, Canada in October 2017. The invitation includes a presentation for the Master Students on ” Climate Change Mitigation – the Case of Renewable Energy Policy and Law within the European Union”, a research seminar with graduate students, PhDs and the Faculty staff and practitioners. Moreover, an exchange of ideas and discussions on the possibilities for further research cooperation will take place. All expenses are covered by the University of Calgary and based on financial support from Norton Rose Fulbright Canada. Anita Rønne is also invited to present a paper for The Canadian Bar Association - Environmental South Section on “Renewable Energy Policy in the European Union: Market, Environmental and Climate Change Considerations”.