CORA Nyhedsbrev 1/2016 – Københavns Universitet

09. juni 2016

CORA Nyhedsbrev 1/2016

I dette nyhedsbrev orienteres om CORAs og CORAs medlemmers aktiviteter – både fremadrettet og bagudrettet.

Af udgivelser vil vi særligt fremhæve: Ret på flere felter: Forvaltning, Governance, Retssikkerhed: Festskrift til Carsten Henrichsen, 2015 (red: Trine Baumbach, Peter Blume, Michael Gøtze). Festskriftet blev overrakt professor Carsten Henrichsen ved en reception i forlængelse af et CORA-seminar 7. januar 2016 om ”Udviklingstendenser i den offentlige ret.”

Festskriftet indeholder bidrag fra 31 forskere – hvoraf en betydelig del er CORA-forskere – og fremtrædende praktikere. Festskriftet indeholder en række artikler om offentlig ret både fra et nationalt og et europæisk perspektiv.

Læs hele nyhedsbrevet (pdf)

Tidligere Nyhedsbreve