Juraprofessorer: Regeringen har ret med børnechecken – Københavns Universitet

07. marts 2014

Juraprofessorer: Regeringen har ret med børnechecken

Kronik i Berlingske, 3. marts 2014, af Niels Fenger og Morten Broberg

Niels Fenger

Niels Fenger

Den danske ”børnecheck” har trukket store overskrifter i den seneste tid. Baggrunden er, at en lov fra 2010 har gjort tildeling af børnecheck betinget af, at mindst én af et barns forsørgere, har haft bopæl eller beskæftigelse i Danmark i mindst to år inden for de seneste 10 år forud for den periode, udbetalingen vedrører. Imidlertid ændrede regeringen sidste år praksis, således at bopæls- eller beskæftigelsesperiode i andre EU-lande også skal medregnes ved opgørelsen af to-års-perioden.

Morten Broberg

Morten Broberg

Lars Løkke Rasmussen har kaldt praksisændringen en ”demokratisk skandale”. For dels strider ændringen imod en dansk lov, dels har regeringen ikke rådført sig med Folketinget, før den ændrede opgørelsesmetoden. Hertil kommer, at et flertal i Folketinget ikke støtter regeringens fremgangsmåde. Heroverfor hævder regeringen, at kravet om forudgående bopæl eller beskæftigelse i Danmark strider mod EU-retten. Den er derfor tvunget til at ændre opgørelsesmetoden, og det vil gælde, uanset om et folketingsflertal måtte afvise at vedtage et lovforslag, der skal bringe børnecheckreglerne i overensstemmelse med EU-retten.

Læs hele kronikken (pdf)