Anita Rønne – Mindeord – Københavns Universitet

18. december 2018

Anita Rønne – Mindeord

Mindeord

Det var med stor sorg, at vi i fredags modtog meddelelsen om, at Anita Rønne afgik ved døden torsdag aften efter kort tids sygdom.

Anita har været ansat på Det Juridiske Fakultet siden 1985. Først på Retsvidenskabeligt Institut B, derefter på Afdeling 2, og siden på CORA (Center for Offentlig Regulering og Administration). Hele tiden var hun en aktiv og engageret deltager i universitetets liv.

Energiretten var fra den første dag hendes fagfelt – et fagfelt som hun beherskede, og som hun var den førende kapacitet inden for.

Anita havde mange samarbejdspartnere i både ind- og udland, og hun indgik i talrige internationalt anerkendte forskningssamarbejder om både konferencer og publikationer. Herudover var hun formand for Energiretsforeningen, medlem af Energitilsynet og en af formændene i Taksationsmyndigheden, der fastsætter erstatning til naboer til vindmøller.

Som en af de første afholdt Anita kursusfag på engelsk, ligesom hun var en af initiativtagerne til den internationale Master i Energiret.

Undervisningspædagogisk var Anita også klar til at prøve nyt, og det er allerede flere år siden, at hun modtog ekstern finansiering til et projekt om ”Blended Learning”.

Anita var således i front på mange felter. Forskningsmæssigt var hun bl.a. med i front, da begrebet ”Smart Cities” kom på dagsordenen.

Netop det ”SMARTE” lå Anita på sinde, og hun var da også primus motor i CORAs seneste fælles projekt om ”Smart regulering”. Heldigvis nåede Anita at se den færdige publikation ”Ret SMART. Om smart teknologi og regulering”, som hun var medredaktør af, og som udkom her i efteråret.

Anita vil blive husket som en meget generøs person. Hun var altid villig til at samarbejde med andre, og hun tog altid hånd om yngre medarbejdere og inddrog dem i sin forskning og undervisning.

Hun var meget gæstfri og inviterede gerne gæsteforskere og internationale kursister med, når hun drog ud i landet på f.eks. Folkemødet, og hun inviterede også gerne til sociale sammenkomster i sit hjem. Hun var altid den første til at foreslå indsamling til gaver til kolleger, som havde en grund til at blive fejret.

Anita havde sine meningers mod, men altid på en ordentlig og fair måde. Hun besad et sjældent godt humør, og var som kollega, underviser og ven rummelig og omsorgsfuld.

Anita vil blive savnet i CORA, på Fakultetet og i de mange internationale netværk, hun indgik i.

Ære være Anita Rønnes minde.

På Det Juridiske Fakultets og CORAs vegne

Jacob Graff Nielsen                                Trine Baumbach
Dekan                                                       Centerleder