29. april 2019

Straffelovrådet – vigtigt rådgivende organ

Justitsministeren har udpeget professor Trine Baumbach og professor Thomas Elholm som nye medlemmer af Straffelovrådet. 

Justitsministeren udtaler:

”Straffelovrådet er et vigtigt rådgivende organ. Derfor glæder det mig, at vi har fået en ny formand og nye medlemmer af Straffelovrådet. Rådet besidder den absolut højeste strafferetlige ekspertise og skal rådgive regeringen om ændringer af straffeloven, som kræver et stærkt og grundigt forarbejde.”

Det nye Straffelovråds første opgave bliver at gennemgå straffelovens voldtægtsbestemmelse med fokus på, om den i tilstrækkelig tydelig grad afspejler, at seksuelle handlinger skal være frivillige. Straffelovrådet skal i den forbindelse komme med konkrete forslag til, hvordan voldtægtsbestemmelsen kan udformes, så det tydeliggøres, at enhver seksuel handling skal bygge på gensidig frivillighed. 

Se nærmere her.