23. maj 2019

Mette Volquartzens ph.d.-forsvar

Den 13. maj 2019 forsvarede Mette Volquartzen sin afhandling om ”Politi og Privat Vagtvirksomhed – Retlige perspektiver på opgavefordelingen mellem politiet og den private sikkerhedsbranche”. Afhandlingen kan lånes på biblioteket.  

Afhandlingen blev bedømt af et udvalg bestående af:

  • Professor Peter Blume (formand), Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
  • Professor, Ragna Aarli, Univeristetet i Bergen
  • Professor, Tor-Geir Myhrer, Politihøgskolen, Oslo

Vejleder var professor Henrik Stevnsborg, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

Link til resume på dansk.