Ledelse

Centerets ledelse varetages i et samarbejde mellem nedennævnte centermedlemmer:

Trine Baumbach, daglig leder
TB har det overordnede og koordinerende ansvar for CORA. Endvidere repræsentere hun Centeret over for Dekanatet og Fakultetets øvrige administration. Hun har herved ansvaret for Centrets drift, økonomi og kommunikation med samarbejdspartnere o.a. interessenter. Ligeledes er hun formand for centrets rådgivende panel (Centerrådet).

Peter Blume, ansvarlig for centerets eksterne repræsentation
Vicecenterleder. Bistår centerlederen i den daglige drift. Ansvarlig i forhold til centerets eksterne relationer såvel her i landet som i udlandet.

Uddannelseskoordinator

Henrik Stevnsborg, uddannelseskoordinator
HS er ansvarlig for centerets fælles uddannelsesaktiviteter, herunder for at opdatere de udbudte specialeemner under CORA, samt for tilrettelægningen af bl.a. seminarer i aktuelle bachelorprojekt- og specialeemner samt mellemtimeseminarer, hvor centerets forskere præsenterer deres aktuelle forskning.