Konferenceoplæg – Københavns Universitet

Konferenceoplæg (registreret fra 2011)

Til toppenLin Adrian

 • Adrian, L 2011, Nordisk konference om Restorative Justice, Århus 12. – 13. maj 2011.
 • Adrian, L 2011, Prækonference om mediation, Nordisk Juristmøde, 17. august 2011.
 • Adrian, L 2011, Domstolsakademiet, 3. november 2011.
 • Adrian, L 2011, Mediation in Europe – Experience and Challenges, 8. - 9. december 2011.

Til toppenTrine Baumbach

 • Baumbach, T 2012, Menneskerettigheder i et strafferetligt perspektiv, Kursus for dommere og anklagere, Domstolsstyrelsen.
 • Baumbach, T 2012, Strafferetten og EU, indlæg på CORA’s minikonference i anledning af udgivelsen af Retskildernes Kamp, 21-09-12.
 • Baumbach, T 2011, Strafferetten i et menneskeretligt perspektiv, Formiddagsseminar Juridiska Fakulteten, Lunds Universitet, januar 2011.
 • Baumbach, T 2011, De strafferetlige grænser for offentligt ansattes modtagelse af gaver, Eftermiddagsseminar Det Juridiske fakultet, Københavns Universitet, april 2011.
 • Baumbach, T 2011, Strafferet og menneskeret, 1 dags-kursus for dommere og anklagere, Domstolsstyrelsen, maj 2011.
 • Baumbach, T 2011, Prostitution and Trafficking in Human Beings, Oplæg på den internationale konference "Grosse Freiheit", maj 2011.
 • Baumbach, T 2011, Ny strafferetlig og straffeprocesretlig lovgivning, Oplæg på strafferetslærerseminar, Syddansk Universitet, august 2011Sanktionering af fejl og forsømmelser i det offentlige - Den strafferetlige synsvinkel, Eftermiddagsseminar Det Juridiske fakultet, Københavns Universitet, november 2011.

Til toppenPeter Blume

 • Blume, P 2012, Persondataretten og udefrakommende ret, indlæg på CORA’s minikonference i anledning af udgivelsen af Retskildernes Kamp, 21-09-12.
 • Blume, P 2011, The Future of Data Protection Law, key note indlæg på Nordic Legal Informatics Conference, Rovaneimi, 24. november 2011.

Niels FengerTil toppen

 • Fenger, N 2012 EU-retlig fortolkning, foredrag for Netværk i EU-udbudsret, marts 2012.
 • Fenger, N 2012, The scrutiny of the EU Courts over the compatibility assessment concerning aid grants, indlæg på European State Aid Law Institute, München, april 2012.
 • Fenger, N 2012, Grundlæggende EU-ret, Domstolsakademiet april 2012.
 • Fenger, N 2012, Forvaltningsloven som minimumslov, Foreningen for kommunalret og forvaltningsret i Danmark, Århus, København april 2012.
 • Fenger, N 2012, EU’s Charter om grundlæggende rettigheder, Eftermiddagsforedrag for danske dom­mere ved Domstols­aka­de­miet, april 2012.
 • Fenger, N 2012, Retsvirkninger af brud på EU-retten, Eftermiddagsforedrag for danske dommere ved Domstols­aka­de­miet, maj 2012.
 • Fenger, N 2012, Offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret, Indlæg for retssikkerhedsseminar for Københavns Kommune, juni 2012.
 • Fenger, N 2012, Vejledning – hvornår og hvordan skal det gøres, indlæg på seminar om offentlig ret for Horten Advokater, juni 2012.
 • Fenger, N 2012, Forholdsmæssighedsbetragtninger i EU-retten og EØS-retten, foredrag ved Bergen Universitet, august 2012.
 • Fenger, N 2012, EU’s Charter om grundlæggende rettigheder og dets betydning for nordisk for­valtningsret, indlæg på Nordisk Forvaltningsretligt Seminar i Bergen, august 2012.
 • Fenger, N 2012, EU-rettens påvirkning af de ulovbestemte regler om offentlige myndigheders erstat­nings­ansvar, foredrag for JUC Netværksmøde - offentlig ret, kommunalret & forvaltningsret, september 2012.
 • Fenger, N 2012, EU’s Charter om grundlæggende rettigheder og dets betydning for dansk for­valt­nings­ret, CORA, september 2012.
 • Fenger, N 2012, Grundlæggende EU-ret, Heldagsseminar på Domstolsakademiet oktober 2012.
 • Fenger, N 2012, EU’s Charter om grundlæggende rettigheder, Foredrag for danske dommere ved Dom­stols­­aka­de­miet, november 2012.
 • Fenger, N 2012, EU-Domstolens nye procesreglement, Indlæg ved Aalborg Byret i forbindelse med festligholdelse af Erik Werlauffs 60 års fødselsdag.
 • Fenger, N 2012, Djøf-kurser i Praktisk forvaltningsret, Praktisk Kommunalret og EU-forvaltningsret, april og november 2012.
 • Fenger, N 2011, Forslaget til en ny offentlighedslov, Oplægsholder ved offentlig høring for Folketingets Retsudvalg, januar 2011
 • Fenger, N 2011, Advokatens rolle i præjudicielle forelæggelser, eftermiddagsseminar for Horten Advo­ka­ter, februar 2011.
 • Fenger, N 2011, Kan Københavns Kommune ved øget fokus på internationale retskilder skabe større retssikkerhed?, Retssikkerhedsseminar arrangeret af Købehavns Kommune, april 2011.
 • Fenger, N 2011, De forvaltningsretlige grænser for offentlige ansatte modtagelse af begunstigelser, KU april 2001.
 • Fenger, N 2011, EU-rettens fortolkningsstil, Eftermiddagsforedrag for danske dommere ved Domstols­aka­de­miet, maj 2010.
 • Fenger, N 2011, EU-retlige problemstillinger af betydning for Landsskatteretten, formiddagsseminar for Landsskatteretten. maj 2010.
 • Fenger, N 2011, Præjudicielle forelæggelser - hvornår og hvordan?, indlæg på plenarmøde for dommere i Vestre Landsrets kreds, maj 2010.
 • Fenger, N 2011, Kommunerne og Lissabon-Traktaten, indlæg på Den kommunale Jurist 2011, maj 2011.
 • Fenger, N 2011, Trade barriers and use restrictions, Indlæg på seminar ved Oslo Universitet, maj 2011.
 • Fenger, N 2011, Præjudicielle forelæggelser - hvornår og hvordan?, indlæg på plenarmøde dommere i Østre Landsrets kreds, maj 2011
 • Fenger, N 2011, EU-forvaltningsret, formiddagsforedrag for Energistyrelsen, maj 2011.
 • Fenger, N 2011, Internationale retskilder og nutidens krav til forvaltningen, Eftermiddagsforedrag for Københavns Kommunes Borgerrådgiver, August 2011.
 • Fenger, N 2011, Lisbon and the Charter of fundamental rights: Anything new under the Sun?, Eureco-forelæsning på KU, september 2011.
 • Fenger, N 2011, Grænser for gaver og repræsentation, Oplæg på debatmøde i Foreningen for kom­mu­nalret og forvaltningsret i Danmark, København og Århus, september 2011
 • Fenger, N 2011, Offentlige myndigheders erstatningsansvar og EU-retten, Oplæg på efter­mid­dags­se­minar på KU, oktober 2011
 • Fenger, N 2011, EU-rettens fortolkningsstil, Eftermiddagsforedrag for danske dommere ved Dom­stols­aka­demiet, november 2011.
 • Fenger, N 2011, EU-rettens betydning for de kommunale tilsynssager, herunder statsstøttereglerne, Eftermiddagsforedrag på Statsforvaltningernes årlige tilsynskonference, november 2011.
 • Fenger, N 2011, Exit taxation and the rules on free movement, Oplæg for en gruppe af europæiske skatteretsadvokater arrangeret af Kroman og Reumert, november 2011.
 • Fenger, N 2011, EU-forvaltningsret, 2 dages DJØF-kursus, november 2011.
 • Fenger, N 2011, The Charter of Fundamental Rights and administrative law in the EEA States, Indlæg for EFTA-Domstolen, november 2011.
 • Fenger, N 2011, Grænsehindringer og nordisk implementering af EU-direktiver, oplæg i Folketinget for den danske delegation til Nordisk Råd, november 2011.
 • Fenger, N 2011, EU-rettens betydning for de kommunale tilsynssager, herunder statsstøttereglerne, Eftermiddagsforedrag for Indenrigsministeriet, december 2011.
 • Fenger, N 2011, De danske regler om exit beskatning og EU-retten, formiddagsforedrag for Kroman og Reumert, december 2011.
 • Fenger, N 2011, EU-retten og dansk forvaltningsret, 2 dages kursus for Sikringsstyrelsen, december 2011.
 • Fenger, N 2011, Afgrænsningen mellem ny og eksisterende statsstøtte, ERFA november 2011.

Michael GøtzeTil toppen

Morten HeibergTil toppen

 • Heiberg, M 2012, Regulering af politiets efterretningstjeneste, indlæg på CORA’s minikonference i anledning af udgivelsen af Retskildernes Kamp, 21-09-12.

Til toppenCarsten Henrichsen

 • Henrichsen, C 2012, Forvaltningslovens 25 års jubilæum, indledning til fælleskonference om forvaltningsloven i samarbejde med Folketingets Ombudsmand, København 27-01-12.
 • Henrichsen, C 2012, Governance og mediation som tværvidenskabelige forskningsemner, oplæg på fællesseminar for SERI (Senter for Rettsinformatikk), CIIR og CORA, Oslo 15-05-12.
 • Henrichsen, C 2012, Evidensbaseret regulering som kollektivt forskningsprojekt, oplæg på CORA’s workshop, København 19-06-12.
 • Henrichsen, C 2012, Global Governance – En udfordring til dansk forvaltningsret? , oplæg på CORA’s minikonference i anledning af udgivelsen af Retskildernes Kamp, 21-09-12.
 • Henrichsen, C 2011, Høring om ny offentlighedslov ved Folketingets Retsudvalg, 26/1 2011.
 • Henrichsen, C 2011, Nordiskt Seminarium om Administrative sanktioner, Helsingfors 24/10 2011.
 • Henrichsen, C 2011, CORA-Seminar om Ansvarsforhold i det offentlige (indledning), JurFak/KU 25/11 2011.

Til toppenAnita Rønne

 • Rønne, A 2012, Committee Workshop - on Legal Principles relating to Climate Change, International Law Association (ILA), Deventer, Holland, 13-15th Januar.
 • Rønne, A 2012, Kort og bredt om de retlige udfordringer ved intelligente netværk, Energiretsforeningen, København, 13. marts.
 • Rønne, A 2012, Sessionleader of Trade in Renewables & Greening EU Markets, European Energy Law Seminar, Nordwijk, Holland, 16. April.
 • Rønne, A 2012, Intelligent Network Systems and Smart Grids, Energy law Seminar, International Bar Association, SEERIL, Santiago, Chile, 23. April.
 • Rønne, A 2012, Tomorrows' Energy Systems – Independence of Fossil Fuels – Myth or Reality?, medarran-gør af og foredragsholder på konference om "Sustainable Energy and Regulation of Natural Resources", Chile University & Catholic University, Santiago, Chile, 26. April.
 • Rønne, A 2012, Aktuelle EU-retlige emner – Mini-FIDE, Det Juridiske Fakultet, KU, 23. maj.
 • Rønne, A 2012, Energy and Climate Change, Inviteret Moderator of Discussion samt oplægsholder på XXV FIDE Congress, Talinn, Estonia, 1th June.
 • Rønne, A 2012, International Energy Law, Sustainability and the Law on Climate Change, på Meeting between European Group on Ethics in Science and New Technologies and Danish Council of Ethics, University of Copenhagen, 19th June.
 • Rønne, A 2012, PhD-evaluering af og opposition på afhandling vedr. “Tradable Green Certificates Schemes under EU Law", Oslo, 20. August.
 • Rønne, A 2012, Towards a Sustainable Energy Mix - New Horizons and Pittfalls for the Legal Regime, foredrag på Roundtable on the Energy Mix in Europe, The European Group on Ethics in Science and New Technologies to the European Commission, Bruxelles, 18th September.
 • Rønne, A 2012, Energiens vej fra et nationalt anliggende til et europæisk, CORA: Minikonference om Retskildernes kamp, 21. september.
 • Rønne, A 2011, The Development of an Intelligent Energy System, på workshoppen "Understanding the Legal Aspects of Energy Networks" Groningen University, Holland, 26/5 2011.
 • Rønne, A 2011, The EU Legal Toolbox for the Transition to a Low Carbon Future, på konferencen "Designing Law and Policy for the Transition to Sustainable Energy: The Case of Biofuels" Ottawa University, Canada, 9/6 2011.
 • Rønne, A 2011, Designing regulation for smart grids and energy infrastructure developments, på konferencen "Sustainable Development and Renewable Energy Policy in a Multi-disciplinary Perspective" Aarhus Universitet, 16/6 2011.
 • Rønne, A 2011, Meeting Controversies in the Development of Wind Energy, på konferencen "Rural Law Conference: Sustainable Rural Development", Aberdeen University, UK, 2/9 2011.
 • Rønne, A 2010, CDM og JI - den folkeretlige regulering på seminar: Energi og klima efter COP15, Energiretsforeningen, Mærsk Olie og Gas AS, København, 25/1 2010.
 • Rønne, A 2010, Public and private rights to natural resources - is there a difference to their protection?, School of Law, University of Aberdeen, 14/5 2010.
 • Rønne, A 2010, The rights to wind energy resources - and new ways of solving conflicts? Centre for Energy, Petroleum, and Mineral Law and Policy (CEPMLP), University of Dundee, 30/6 2010.

Til toppenSteen Rønsholdt

 • Rønsholdt, S 2012, Forvaltningsloven, god forvaltningsskik og ombudsmandspraksis, indlæg på fælleskonference om forvaltningslovens 25 års jubilæum i samarbejde med Folketingets Ombudsmand, København 27-01-12.
 • Rønsholdt, S 2012, God forvaltningsskik i EU-retligt perspektiv, indlæg på CORA’s minikonference i anledning af udgivelsen af Retskildernes Kamp, 21-09-12.
 • Rønsholdt, S 2011, Forholdet mellem rets- og ombudsmandspraksis, foredrag i ombudsmandsinstitutionen, 2/9 2011.

Til toppenHenrik Stevnsborg

 • Stevnsborg, H 2012, Foredrag på Folkeuniversitetet i Odense om Retsopgøret efter besættelsen, 16. april 2012.
 • Stevnsborg, H 2012, Foredrag for Netværket af tidligere politimestre m.v. om politiet under den kolde krig, 18. april 2012.
 • Stevnsborg, H 2012, Foredrag på Folkeuniversitetet i Kolding om Retsopgøret efter besættelsen, 24. september 2012.
 • Stevnsborg, H 2012, Foredrag på Frilandsmuseet om ”På hjul og stejle: 1700-tallets retsvæsen og straf”, 7. oktober 2012.
 • Stevnsborg, H 2012, Fem forelæsninger på Politimuseet om politiet under besættelsen (s.m. forfatteren Frank Bøgh), Efteråret 2012.
 • Stevnsborg, H 2012, Foredrag for Netværket af politimestre m.v. om centralisering og decentralisering i politiet siden 2. Verdenskrig, 12. december 2012.
 • Stevnsborg, H 2012, Grænsekontrollen og EU, indlæg på CORA’s minikonference i anledning af udgivelsen af Retskildernes Kamp, 21-09-12.
 • Stevnsborg, H 2011, PET's historie. Tale ved PET's 60 års jubilæum, 14. januar 2011
 • Stevnsborg, H 2011, Kommunistinterneringen 1941 - et traume i dansk politihistorie. Politihøgskolens forskningskonference: "Men er det rett? Om politiet og menneskerettighederne", Oslo 10. juni 2011.
 • Stevnsborg, H 2011, Blurring Boundaries: Military and Police after 9/11. The Long Decade: How 9/11 Has Changed the Law, Colloquium KU, 12. august 2011.
 • Stevnsborg, H 2011, Military and Police after 9/11. The First CCCH Oslo Seminar, 26. oktober 2011.

Sophia TarrowTil toppen

 • Tarrow, S 2012, Forvaltning af den offentlige orden, indlæg på CORA’s minikonference i anledning af udgivelsen af Retskildernes Kamp, 21-09-12.

Steen TreumerTil toppen

 • Treumer, S 2012, Udbudsretten og EU, indlæg på CORA’s minikonference i anledning af udgivelsen af Retskildernes Kamp, 21-09-12.
 • Treumer, S 2011, Udbudsretlige og aftaleretlige konsekvenser af modtagelse af gaver, CORA-seminar om offentligt ansattes adgang til at modtage gaver, Det Juridiske Fakultet 15. april 2011.
 • Treumer, S 2011, Udbudsretlige grænser for ændring af kontrakter - uden genudbud, Konference om EU-udbud for specialister, arrangeret af Nohr-Con, København 25. - 26. oktober 2011.
 • Treumer, S 2011, Aktuel retspraksis fra EU-domstolen, foredrag i IBC Euroforum, København 1. - 2. november 2011.
 • Treumer, S 2011, Ineffectiveness, Udbudskonference i Vilnius 7. december 2011.
 • Treumer, S 2011, Competitive dialogue and contractual design fostering innovation and need analysis, 1st Interdisciplinary Symposium on Public Procurement, Universitetet i Rom, 6. - 7. juni 2011.
 • Treumer, S 2011, Konkurrencepræget dialog & IT-kontrakter, Konference om IT-kontrakter 2011, København 9. november 2011.

Til toppenVibeke Vindeløv

 • Konflikter og frihed i praksis, Pål Repstad (red.), Antologien Fader Paul, Portal Forlag, Kristiansand 2011, p. 78-86.
 • Nordisk Konference om Genoprettende Retfærdighed, Keynote speaker, Århus, 12-13.maj 2011
 • Prækonference om Mediation ved Nordisk Juristmøde, Keynote speaker, Stockholm, 17. august 2011.