Seminar om den nye persondatalov – Københavns Universitet

Seminar om den nye persondatalov

Det Juridiske Fakultet, Justitsministeriet, Datatilsynet og Dansk Forening for Persondataret afholder seminar om den nye persondatalov

Den 24. maj offentliggjorde Justitsministeriet betænkning nr. 1565 om databeskyttelsesforordningen og de retlige rammer for dansk lovgivning. I forbindelse hermed oplyste ministeriet, at der vil blive fremsat forslag til en ny dansk persondatalov i efteråret 2017. Et lovudkast forventes offentliggjort i starten af juli måned.

Torsdag den 14. september 2017 afholder Center for Informations- og Innovationsret (CIIR), Center for Offentlig Regulering og Administration (CORA), begge Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, Justitsministeriet, Datatilsynet og Dansk Forening for Persondataret et heldagsseminar om lovudkastet til en ny persondatalov. Seminaret vil give en grundlæggende introduktion til lovudkastet, dets forhold til persondataforordningen og gennemgå en række udvalgte bestemmelser. Indlægsholderne vil være en række af de personer, der har deltaget i udarbejdelsen af lovudkastet og betænkningen. Seminaret afholdes på det Juridiske Fakultet.

Den nye persondatalov - billeder og præsentationer

Program

Se programmet her.

Tilmelding

Deltagelse koster 500 kr. inkl. frokost og øvrig forplejning. Deltagergebyret kan ikke refunderes ved afbud. 

Seminaret er desværre overtegnet, men det er muligt at skrive sig på venteliste via denne tilmeldingsformular.