Fast Ejendom - Regulering og køb

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

Bogen er en lærebog om fast ejendom med gennemgang af den privatretlige og offentligretlige regulering af fast ejendom samt købers misligholdelsesbeføjelser ved køb af fast ejendom. Med inddragelse af dansk praksis, EU-domme og domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol belyser bogen bl.a. følgende emner:

• aftaler om ejendomskøb
• misligholdelsesbeføjelser ved køb af fast ejendom
• forbrugerkøb af fast ejendom
• tilstands- og rådighedsservitutter
• gæsteprincippet og ledningsservitutter
• naboretligt ansvar
• vindmølleerstatning
• byggetilladelser
• landzonetilladelser
• lokalplaner
• genopførelse ved brand
• miljøvurdering af projekter – VVM
• miljøvurdering af planer – SMV
• strandbeskyttelseslinjen
• beskyttede naturtyper
• vandløbsvedligeholdelse
• fredning
• beskyttelsen af Natura 2000-områder
• beskyttelsen af bilag IV-arter og deres levesteder
• offentlighedens adgang til naturen
• forureningskortlægning
• værditabsordningen for boligejere
• olietankforureninger og ansvar
• miljøgodkendelser og forureningspåbud
• affaldsregulering og -gebyrer
• spildevandsudledning og -betaling
• påbud om forureningsundersøgelser og -oprensning
• ansvar for miljøskader
• grænsen mellem ekspropriation og erstatningsfri regulering
• erstatningsudmåling ved ekspropriation
• lovliggørelse af uhjemlede ekspropriationer
• ejendomsbeskyttelse efter EMRK og EU’s charter
• udlændinges erhvervelse af fast ejendom
• offentlig overtagelsespligt og fremrykket ekspropriation
• hævd

OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagKarnov Group
Udgave4
Antal sider901
ISBN (Trykt)978-87-619-4384-2
StatusUdgivet - 2022

ID: 329340108