Når den offentlige sektor tvinges på markedet – Københavns Universitet

CME - Center for Markeds- og Erhvervsret > Nyheder > Når den offentlige sek...

08. juni 2016

Når den offentlige sektor tvinges på markedet

Det offentlige optræder i stigende grad som aktører på markedet – som sælger eller køber af varer og tjenesteydelser.

Når det offentlige optræder som markedsaktør, er det naturlige udgangspunkt, at det må ske på samme grundlag, som gælder for andre spillere på markedet. Men i flere sammenhænge er offentlige markedsaktører underlagt regler, som kun gælder for dem.

Blandt andet er der i mange sammenhænge pligt for offentlige instanser til at indgå kontrakt med andre parter. Det er med til at skabe det nye marked, men det er også en fravigelse af et grundlæggende princip om kontraktfrihed.

Professor Tobias Indén (Syddansk Universitet og Universitetet i Umeå) og professor Karsten Naundrup Olesen (CESEL, Københavns Universitet) analyserer i artiklen The Public Sector and Obligation to Contract juridiske aspekter af denne pligt til at indgå kontrakter.

Artiklen er publiceret i European Review of Contract Law, juni 2016.