The notion of vertical alignment in Regulation 1/2003 – Københavns Universitet

CME - Center for Markeds- og Erhvervsret > Nyheder > The notion of vertical...

14. november 2016

The notion of vertical alignment in Regulation 1/2003

Lektor Christian Bergqvist CESEL har publiceret artikel i European Competition Law Review

I artiklen, The notion of vertical alignment in Regulation 1/2003, netop publiceret i ECLR påpeger Christian Bergqvist at selvom EU lande, som Danmark siden 2003, har været forpligtet til at anvende national konkurrenceret EU konformt er realiteterne mere nuanceret og der kan spores en række ”afvigelser”. Ikke nødvendigvis pga. fejl men snare som en konsekvens af et decentral håndhævelsessystem, hvor nationale konkurrencemyndigheder kan blive konfronteret med nye spørgsmål, eller se et behov for at videreudvikle på EU praksis. Selvom udgangspunktet er at konkurrencereglerne skal håndhæves identisk på tværs af nationale konkurrencemyndigheder og mellem disse og EU Kommissionen er der løbende en risiko for afvigelser. Som konsekvens heraf anbefaler Christian Bergqvist at EU-Kommissionen også tager dette emne op i den igangværende reform af håndhævelsessystemet.