Caroline Heide-Jørgensen ny næstformand i Konkurrencerådet – Københavns Universitet

CME - Center for Markeds- og Erhvervsret > Nyheder > Caroline Heide-Jørgens...

06. februar 2012

Caroline Heide-Jørgensen ny næstformand i Konkurrencerådet

Caroline Heide-JørgensenProfessor., dr. jur., Caroline Heide-Jørgensen er udpeget som ny næstformand i Konkurrencerådet.

Konkurrencerådet håndhæver Konkurrenceloven og har ansvaret for den overordnede administration af konkurrenceloven. Rådet træffer afgørelser i større sager, og i sager der kan have principiel betydning og danne præcedens i andre sager.

Konkurrencerådet består af en formand og 17 medlemmer, som udpeges af erhvervs- og vækstministeren på baggrund af deres personlige og faglige kvalifikationer. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er sekretariat for Konkurrencerådet, se mere på www.kfst.dk.