12. december 2017

Juraprofessor i international lovkommentar

Den første internationale lovkommentar om markedsmisbrugsforordningen er udkommet på Oxford University Press redigeret af Mock & Ventoruzzo. Afsnittet om insiderhandel er skrevet af prof., dr.jur. Jesper Lau Hansen (CME). Forordningen dækker væsentlige dele af børsretten, navnlig insiderhandel, markedsmanipiulation og oplysningspligt, og forordningen gælder direkte i hele EU.