26. maj 2017

Caroline Heide-Jørgensen er formand for udvalg om blankmedieordningen

Kulturministeriet har nedsat et udvalg, der skal se på, hvilke lagringsmedier der skal være omfattet af blankmedieordningen, og professor ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, er udpeget for formand for udvalget.

Kulturminister Mette Bock siger:

”Blankmedieordningen er forældet, fordi rettighedshaverne ikke får kompensation for privatkopiering i fx mobiltelefoner og tablets. Ordningen stammer fra den en tid, da man kopierede på løse lagringsmedier som blanke cd'er, USB-sticks osv.

Der er grundlæggende brug for nu at se på, hvor og i hvilket omfang den lovlige privatkopiering foregår, og hvilket niveau kompensationen til rettighedshaverne bør være på. Det arbejde skyder jeg nu i gang."