Bør Danmark have en ny Markedsføringslov? – Københavns Universitet

Bør Danmark have en ny Markedsføringslov?

 Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 15.00-18.00
Mødelokale 02-3-44 (Kantinen), Studiegården, Studiestræde 6, 3. sal, 1455 København

Danmark har i mange år haft en velfungerende Markedsføringslov. Den seneste store revision af loven fandt sted i 2005. Siden har der været en kraftig udvikling på markedsføringsrettens område,  navnlig som følge af Direktivet om urimelig handelspraksis (rådsdirektiv 2005/29/EF). Også på erhvervsmarkedsføringsrettens område opleves store udfordringer. På EU plan diskuteres det i disse år, hvorledes udviklingen bør være indenfor EU retten, navnlig om reguleringen ikke blot af B2C forhold men også B2B. På dette CESEL eftermiddagsseminar belyses spørgsmålet om behovet for en revision af Markedsføringsloven med indlæg fra både forskere og praktikere.

Program

15.00-15:05
Velkomst v/ Professor Caroline Heide-Jørgensen, CESEL
15.10-15.35 Dansk markedsføringsret i sin europæiske kontekst. Et vúe over dansk markedsføringsrets udvikling og den europæiske harmoniseringsproces – fra regulering af vildledende reklame til urimelig handelspraksis v/ professor Caroline Heide-Jørgensen, CESEL
15.35-16.00 Udfordringerne med handelspraksisdirektivet i den daglige administration af Markedsføringsloven v/ Kontorchef Benedikte Havskov Hansen, Forbrugerombudsmanden
16.00-16.25 Grænseoverskridende håndhævelse i EU v/ Forbrugerombudsmand Henrik Øe
16.25-16.40 Pause
16.40–17.05 Erhvervsmarkedsføringsretten – vúe over området v/ professor Palle Bo Madsen Aarhus Universitet
17.05–17.30 Forholdet til IP retten og harmonisering på EU-plan v/ advokat, LLM Johan Løje, Sandel, Løje og Walberg
17.30–17.55 Diskussion
17.55–18.00 Afslutning v/professor Caroline Heide-Jørgensen, CESEL


Efter det faglige arrangement serveres en forfriskning

Deltagerbevis: Bevis udstedes for deltagelse

Pris: Deltagelse er gratis

Tilmelding: Senest mandag d. 2. juni 2014, kl. 12.00 via denne tilmeldingsformular